SLUŽBY JVTP

PODPORA TRENRŮ

PoTr

Jsme příjemcem zvýhodněné expertní služby v rámci programu Služby JVTP – Podpora Trendů.

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_326/0023346 SLUŽBY JVTP – PODPORA TRENDŮ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je poskytovat zvýhodněné expertní poradenské služby malým a středním podnikům a OSVČ z Jihočeského kraje, a tím zintenzivnit jejich inovační aktivity, s důrazem na aspekty digitalizace a zavádění prvků Průmyslu 4.0, s přímým dopadem na posílení jejich konkurenceschopnosti.

Počkejte prosím