Vybrané filtery

Cena

Dostupnost

Materiál

Wi-Fi antény

Wi-Fi antény

Definice

Anténa je převodník, který převádí radiofrekvenční (RF) pole na střídavý proud nebo naopak.

Zisk antény je relativní měření schopnosti antény usměrňovat nebo soustřeďovat vyzařovaný signál, který z ní vychází. Zisk se měří v Dbi (decibelech vzhledem k izotropnímu zářiči) nebo Dbd (decibelech vzhledem k dipólovému zářiči).

Izotropní zářič je teoretický jediný bod v prostoru, který vyzařuje energii rovnoměrně do všech směrů, podobně jako Slunce vyzařuje své světlo. Izotropní zářič vykazuje stejnou velikost nebo vlastnosti při měření ve všech směrech. Nemá žádný preferovaný směr vyzařování. Vyzařuje rovnoměrně ve všech směrech na kouli se středem ve zdroji.

Decibel je jednotka používaná k měření intenzity zvuku nebo úrovně výkonu elektrického signálu porovnáním s danou úrovní na logaritmické stupnici. Změna výkonu o faktor 10 představuje změnu úrovně o 10 dB. na každé 3dB zvýšení na stupnici se jeho výkon zdvojnásobí.

Jak vybrat vhodnou anténu

Můžete se dívat na dvě různé antény, které mají podle specifikací stejný zisk, ale jedna z nich může mít potenciál lepšího výkonu než druhá. Pochopení toho, kde a jak bude anténa nasazena, je klíčové pro určení, které parametry prostředí jsou důležité, a následně, která anténa by vám vyhovovala nejlépe.

Větší anténa nemusí nutně znamenat širší/delší pokrytí nebo větší zisk HNT. Podívejte se na následující obrázky a všimněte si rozdílného pokrytí antén. Čím vyšší dBi anténa má, tím užší a delší je její pokrytí signálem.

  • Vyšší dBI: úžasný výkon na rovném terénu

  • Nižší dBI: úžasný výkon v kopcovitém terénu

  • Střední dBI: skvělé všestranné využit

Zobrazuji všech 5 položek

Počkejte prosím